Về tổ chức Asunaro

Asunaro là tổ chức luôn chào đón các hội viên đồng ý phương châm hoạt động của hội.
Cho dù chỉ tham gia với tư cách quan sát viên, chúng tôi cũng đều hoan nghênh cac bạn. Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp từ 18:00 vào thứ bảy tuần thứ 2 và tuần thứ 3 của các tháng lẻ trong năm.

Hình ảnh hoạt động của hội (tập trung, trò chuyện, cười, ăn, uống, phát triển mối quan hệ

s-DSCI0938
s-DSCI0943
s-IMG_3537
s-IMG_8615
previous arrow
next arrow

Thông Tin Cuộc Họp Kế Tiếp

Date: Adjustment
Place:Adjustment